Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle verhuurde attracties van Accousanimatie.be.

2. Overeenkomsten komen tot stand als beide partijen akkoord zijn met het huurcontract.

Bij ondertekening van een huurcontract erkent de huurder over alle nodige voorzieningen te beschikken zoals elektriciteit 220 V (indien nodig), vlakke ondergrond, vrije doorgang,…

3. De betaling gebeurt zoals vermeld op het huurcontract. Bij afhaling van de goederen dient er contant betaald te worden en dit samen met de waarborg. Dan pas worden de goederen meegegeven. Bij levering gebeurt de betaling en de waarborg na het plaatsen van de attractie tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op het huurcontract.

Bij niet betaling kan Accousanimatie.be de goederen niet meegeven of niet ter plaatse laten. Bij laattijdige betaling komt er 20 % bij het overeengekomen bedrag.

4. Bij annulering dient 50 % van het bedrag betaald te worden. Als de annulering door bepaalde omstandigheden door Accousanimatie.be gebeurt dient de huurder niet te betalen, maar kan de huurder ook geen enkele schadevergoeding aanrekenen.

5. De verhuurde materialen blijven steeds eigendom van Accousanimatie.be. De materialen kunnen met of zonder begeleiding verhuurd worden. Indien dit met begeleiding is, moet dit in het huurcontract staan.Indien de huurder de materialen zelf begeleid dient hij eerst na te gaan of de attracties geen gebreken of schade hebben. Dit dient hij vooraf te melden bij Accousanimatie.be. Accousanimatie.be bepaalt of die attracties dan kunnen gebruikt worden.Hij dient ook de werking van het toestel voldoende te kennen om het veilig en als een goede huisvader te kunnen bedienen.

De attractie dient in dezelfde omstandigheden teruggebracht te worden. Indien er schade is, moet deze door de huurder betaald worden. De attractie dient ook teruggebracht te worden op de afgesproken dag. Indien de attractie langer gehouden wordt, wordt de prijs per dag bijgeteld.

6. Indien Accousanimatie.be zelf de attracties begeleidt, dan begeleiden ze die attractie volgens de afgesproken uren op het huurcontract. Bijkomende uren worden in rekening gebracht (25 € per uur/per persoon). Plaatsing van de attractie is hierbij niet inbegrepen indien deze onder normale omstandigheden kan verlopen maw geen trappen, vrij doorgang, slechte ondergrond,… Indien door omstandigheden (weersomstandigheden, leeftijd van de gebruikers, …) Accousanimatie.be de bewaking niet naar behoren kan uitvoeren, dan kan deze de attractie vroegtijdig stoppen. De betaling gebeurt dan toch zoals op het huurcontract vermeld.

7. De huurder is wel steeds verantwoordelijk voor schade aangebracht aan de attractie ook al valt de begeleiding onder Accousanimatie.be . Dit dient dan ook vergoed te worden. Indien de huurder zelf afhaalt, dan is hij verantwoordelijk voor de gehuurde materialen en dient eventuele schade betaald te worden. Accousanimatie.be is enkel aansprakelijk indien het gaat over schade door een tekort aan de verhuurde attractie of indien Accousanimatie.be zelf uitdrukkelijk in de fout gaat. In alle andere gevallen zijn de onkosten voor de huurder. De huurder dient dan ook een verzekering af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij die elk ongeval zal dekken met de attractie en waarbij Accousanimatie.be vrij is van alle schadevergoedingen.

Alle onkosten zoals taksen, publiciteit, auteursrechten, vergunningen, sociale of fiscale bijdragen zijn ook steeds ten laste van de huurder.

8. De huurder dient te zorgen voor een aangepaste ruimte om de attractie te plaatsen. (vlakke ondergrond, geen scherpe voorwerpen, vrije doorgang,…) en indien het nodig is voor elektriciteit 220 V. Voor opblaasbare structuren dient de huurder ook te zorgen voor ankerpunten binnen het bereik van de opblaasbare structuur. Bij wind dient een opblaasbare structuur onmiddellijk plat gelegd te worden. Een regendak garandeert niet dat de opblaasbare structuur droog blijft. De opblaasbare structuur dient samengeplooid te worden indien het losgelaten is bij regenweer. De huurder is steeds verantwoordelijk voor de plaats waar het toestel staat. Schade aan de ondergrond bij het weghalen (bijv. schade aan gazon) kan nooit ten laste gelegd worden van Accousanimatie.be. De huurder dient vooraf op zijn/haar huurcontract te vermelden of de gehuurde toestellen in een binnenruimte dienen geplaatst te worden. Indien binnen, dan is de firma Accousanimatie.be niet verantwoordelijk voor evtl. nadien vastgestelde schade door de geplaatste toestellen (waterschade, krassen of strepen en dergelijke).

9. Alle verkochte goederen blijven eigendom van Accousanimatie.be tot hun algehele betaling.

ACCOUSANIMATIE.BE ● B – 8930 Rekkem ● (+32) 056 42 18 07 of (+32) 0476 356 759 ● accousanimatie@gmail.com