1. http://www.accousanimatie.be/beeldenaccou/achtergr_stefcontact.jpg
SPEELBUS

Mobiele indoor speeltuin voor kinderen waar kinderen heer en meester zijn !!!
De oplossing voor een ganse dag dolle pret voor de kinderen tijdens uw:
• Bedrijfsfeesten
• Evenementen
• Schoolfeesten
• Personeelsfeesten
• Verjaardagsfeesten
• Communiefeesten
• Wijkfeesten
Afmetingen :
lengte: 12 meter
breedte: 2.5 meter
hoogte: 4 meter
werkafmetingen: lengte: 14 meter
breedte: 5 meter
hoogte 4.20 meter
gewicht 8 ton
maximum 30 kinderen toegelaten tegelijkertijd.
verlichting
• Trouwfeesten
• Braderijen
• Manifestaties
• Optredens
• Opendeurdagen
• Beurzen
Tarieven en info :

Speelbus € 599

Begeleider € 25/uur

Transport € 0,98/km
BELANGRIJK :

• Voorziening van electriciteit 1 x 220 V, max. 10 m. van de mobiele speeltuin.
• Minimum oppervlakte 5 op 16 meter.
• Minimum hoogte van 4,2 meter.
• Het werkterrein moet verhard en goed bereikbaar zijn.
• Permanente aanwezigheid van een verantwoordelijke toezichter, aan te stellen door de
huurder dan wel via bemiddeling van de verhuurder is vereist.
• Het is verboden de mobiele speeltuin te betreden met schoenen, etenswaren of drank.
• Het doelpubliek bestaat uit kinderen tussen 4 en 11 jaar met een maximum van 30 tegelijk.
• De verhuring gebeurt volgens de bepalingen van de huurovereenkomst waarvan een specimen kan worden geraadpleegd op
deze website en waarvan de kandidaat-huurder bevestigt kennis te hebben genomen.
• terugsturen van de ondertekende offerte bindt de kandidaat-huurder tot het sluiten van een huurovereenkomst.
FUNNY PLAY BUS

Mobile jeux intérieure où les enfants sont seigneur et maître !!!
La solution pour que les enfants passent une journée inoubliable durant votre:
• célébrations société
• événements
• parties
• anniversaire parties
• école personnel parties communions
• quartier célébrations
Dimensions :
longueur : 12 mètres
pieds de largeur : 2,5 mètres
de hauteur: 4 mètres
travail dimensions : longueur : 14 m.
largeur: 5 pieds de hauteur 4,20 m.
poids 8 tonnes
nombre maximal d'enfants admis en même temps : 30
éclairage
• mariages
• braderies
• démonstrations
• spectacles
• journées porte ouverte
• foires
Tarieven en info :

Funny Play Bus € 599

Accompagné € 25/heure

Transport € 0,98/km
IMPORTANT :

• La fourniture d'électricité 1 x 220 V, max. 10 m. aire de jeux.
• Minimum surface mobile enfants 5 m sur 16 m.
• Minimale hauteur de 4,2 m.
• Sa portée doit être solide et bien accessible.
• Présence permanente d'un superviseur responsable à nommer par le locataire, ou par la
médiation du propriétaire est requise !
• Il est interdit d'entrer dans l'aire mobile de jeux avec des chaussures, nourriture ou boisson
• Le public cible se compose d'enfants âgés de 4 à 11 ans avec un maximum de 30 simultanément
• La location se passe conformément aux dispositions du bail dont un exemplaire peut être
consulté sur
le site et dont le locataire candidat confirme d'avoir lu
• Retour du devis signé ont eu lie le locataire candidat pour conclure le contrat de bail.

Bekijk de slideshow -
Regardez le diaporama :

Stacks Image 3217
Stacks Image 3220

ACCOUSANIMATIE.BE B-8930 Rekkem 056 42 18 07 of 0476 356 759 (de France) +32 56 42 18 07 ou + 32 476 356 759
accousanimatie@gmail.com

Stacks Image 484
Stacks Image 498
Stacks Image 529
Stacks Image 631
Stacks Image 3048
Stacks Image 646
Stacks Image 671
Stacks Image 691
Stacks Image 765
Stacks Image 805
Datum - Date - 22/10/14