1. http://www.accousanimatie.be/beeldenaccou/busbinnen5.jpg
Stacks Image 21785

BELANGRIJK : IMPORTANT :

Er gebeurt GEEN GELDTRANSACTIE in onze winkelwagen, noch bij TOEVOEGEN verderop of door in de bovenbalk BESTEL aan te klikken.
Je geeft in het formulier ENKEL en ALLEEN info door.

Il n’y a AUCUNE TRANSACTION D’ARGENT dans ce panier, Ni en cliquant AJOUTEZ ou en haut COMMANDEZ.
A ce moment vous nous procurez que d’INFOS dans le formulaire d’inscription.

SPEELBUS

Mobiele indoor speeltuin
voor kinderen waar kinderen heer en meester zijn !!!
De oplossing voor een ganse dag dolle pret

voor de kinderen tijdens uw:
FUNNY PLAY BUS

Mobile jeux intérieure
où les enfants sont seigneur et maître !!!
La solution pour que les enfants

passent une journée inoubliable durant votre:
• Bedrijfsfeesten
• Evenementen
• Schoolfeesten
• Personeelsfeesten
• Verjaardagsfeesten
• Communiefeesten
• Wijkfeesten
• Trouwfeesten
• Braderijen
• Manifestaties
• Optredens
• Opendeurdagen
• Beurzen
• Célébrations société
• Evénements
• Parties
• Anniversaire parties
• Ecole personnel
• Parties communions
• Quartier célébrations
• Mariages
• Braderies
• Démonstrations
• Spectacles
• Journées porte ouverte
• Foires

Afmetingen :

lengte: 12 meter
breedte: 2.5 meter
hoogte: 4 meter
werkafmetingen: lengte: 14 meter
breedte: 5 meter
hoogte 4.20 meter
gewicht 8 ton
maximum 30 kinderen toegelaten tegelijkertijd.
ledlightverlichting

Dimensions :

longueur : 12 mètres
pieds de largeur : 2,5 mètres
de hauteur: 4 mètres
travail dimensions : longueur : 14 m.
largeur: 5 pieds de hauteur 4,20 m.
poids 8 tonnes
nombre maximal d'enfants admis en même temps : 30
éclairage

Tarieven en info :

Speelbus € 599

Begeleider € 25/uur

Transport € 1/km

Prijzen BTW excl.

Tarifs et info :

Funny Play Bus € 599

Accompagné € 25/heure

Transport € 1/km

Prix hors TVA

LEZEN AUB :

• Voorziening van elektriciteit indien verlichting of verwarming nodig is (verwittigen vooraf) 220V.
• Minimum oppervlakte 5 op 16 meter.
• Minimum hoogte van 4,2 meter.
• Het werkterrein moet verhard en goed bereikbaar zijn.
• Permanente aanwezigheid van een verantwoordelijke toezichter, aan te stellen door de
huurder dan wel via bemiddeling van de verhuurder is vereist.
• Het is verboden de mobiele speeltuin te betreden met schoenen, etenswaren of drank.
• Het doelpubliek bestaat uit kinderen tussen 4 en 11 jaar met een maximum van 30 tegelijk.
• De verhuring gebeurt volgens de bepalingen van de huurovereenkomst waarvan een specimen kan worden geraadpleegd op
deze website en waarvan de kandidaat-huurder bevestigt kennis te hebben genomen.
• terugsturen van de ondertekende offerte bindt de kandidaat-huurder tot het sluiten van een huurovereenkomst.

LIRE SVPL :

• La fourniture d'électricité est nécessaire quand vous avez besoin des lumières ou de la chaleur (veuillez prévenir d'avance) 220V.
• Minimum surface mobile enfants 5 m sur 16 m.
• Minimale hauteur de 4,2 m.
• Sa portée doit être solide et bien accessible.
• Présence permanente d'un superviseur responsable à nommer par le locataire, ou par la
médiation du propriétaire est requise !
• Il est interdit d'entrer dans l'aire mobile de jeux avec des chaussures, nourriture ou boisson
• Le public cible se compose d'enfants âgés de 4 à 11 ans avec un maximum de 30 simultanément
• La location se passe conformément aux dispositions du bail dont un exemplaire peut être
consulté sur
le site et dont le locataire candidat confirme d'avoir lu
• Retour du devis signé ont eu lie le locataire candidat pour conclure le contrat de bail.
Stacks Image 55981
Stacks Image 55983
Stacks Image 55985
Stacks Image 55987
Stacks Image 55989
Stacks Image 55992
Stacks Image 55994
Stacks Image 55996
Stacks Image 55998
Stacks Image 56021

ACCOUSANIMATIE. BE ● B - 8930 Rekkem ● 056 42 18 07 of 0476 356 759 ● (de France) +32 56 42 18 07 ou + 32 476 356 759 accousanimatie@gmail.com